ידע קודם הנדרש מבוגרי כיתות ז'-ח'

 

אלגברה

יחס ופרופורציה:

 • יחס בין מספרים

 • חלוקה ביחס נתון

 • פרופורציה

 • יחס ישר ויחס הפוך

הפונקציה הקווית:

 • הצגה מפורשת

 • הצגה סתומה

 • הצגה גרפית

 • מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות

 • אי שוויונות קוויים

 

אחוזים:

 • מעבר מאחוז לשבר פשוט או עשרוני

 • מעבר משבר עשרוני או פשוט לאחוז

 

פתרון משוואות ושאלות מילוליות:

 • מציאת מכנה משותף

 • כללי צמצום של שברים

 • כינוס איברים והעברת אגפים

 • הבנת ניסוח מילולי ובחירת משתנים

 

טכניקה אלגברית:

 • חוק הפילוג בחיבור וחיסור

 • חוק הפילוג המורחב בחיבור וחיסור

 • פירוק לגורמים ע"י גורם משותף

 

מערכת משוואות עם שני משתנים:

 • פתרון בשיטת ההצבה

 • פתרון בשיטת השוואת מקדמים

 • פתרון גרפי

 • שלושה מצבי פתרון והקשרם הגרפי

 

הערך המוחלט ואי שוויונות אתו

 

גיאומטריה

 

זוויות:

 • סוגי זוויות

 • זוויות צמודות

 • זוויות קדקודיות

 • חוצה זווית

 • ישרים מקבילים

 • זוויות מתחלפות

 • זוויות מתאימות

 

משולשים:

 • סוגי משולשים

 • סכום זוויות במשולש

 • חפיפת משולשים

 • תיכון במשולש

 • גובה במשולש

 • משולש שווה שוקיים

 • דמיון משולשים

 • משפט פיתגורס