קישורים לחומרי עזר בגיאומטריה של המישור:

 

דפי עבודה לכיתה ט:

כל דפי העבודה הם מתוך אתר משבצת. הדפים המסומנים בכוכבית (*) מומלצים לתרגול ברמה גבוהה.

  1. דף עבודה מספר 1 – ישרים מקבילים ומשולש שווה שוקיים ברמה בסיסית

  2. דף עבודה מספר 2 – ישרים מקבילים ומשולש שווה שוקיים ברמה א (*)

  3. דף עבודה מספר 3 – משולש ישר זווית תיכון ליתר וגם משולש 30-60-90

  4. דף עבודה מספר 4 – בנושא זוויות בין ישרים – השלמה מכיתה ח

  5. דף עבודה מספר 5 – משולש שווה שוקיים ודלתון ברמה בסיסית

  6. דף עבודה מספר 6 – משולש שווה שוקיים ודלתון ברמה א (*)

  7. דף עבודה מספר 7 – תרגול נוסף של הוכחות בדלתון (*)

  8. דף עבודה מספר 8 – מקבילית ברמה בסיסית

  9. דף עבודה מספר 9 – מקבילית ברמה א (*)

  10. דף עבודה מספר 10 – טרפז ברמה בסיסית

  11. דף עבודה מספר 11 – טרפז ברמה א (*)

  12. דף עבודה מספר 12 – מלבן ברמה בסיסית

  13. דף עבודה מספר 13 – מלבן ברמה א (*)

  14. דף עבודה מספר 14 – מעוין ברמה בסיסית

  15. דף עבודה מספר 15 – מעוין ברמה א (*)

  16. דף עבודה מספר 16 – ריבוע ברמה בסיסית

  17. דף עבודה מספר 17 – ריבוע ברמה א (*)

  18. דף עבודה מספר 18 – קטע אמצעים במשולש

  19. דף עבודה מספר 19 – קטע אמצעים בטרפז