קישורים לחומרי עזר בגיאומטריה של המישור:

 

דפי עבודה לכיתה ט:

כל דפי העבודה הם מתוך אתר משבצת. הדפים המסומנים בכוכבית (*) מומלצים לתרגול ברמה גבוהה.

 1. דף עבודה מספר 1 – ישרים מקבילים ומשולש שווה שוקיים ברמה בסיסית

 2. דף עבודה מספר 2 – ישרים מקבילים ומשולש שווה שוקיים ברמה א (*)

 3. דף עבודה מספר 3 – משולש ישר זווית תיכון ליתר וגם משולש 30-60-90

 4. דף עבודה מספר 4 – בנושא זוויות בין ישרים – השלמה מכיתה ח

 5. דף עבודה מספר 5 – משולש שווה שוקיים ודלתון ברמה בסיסית

 6. דף עבודה מספר 6 – משולש שווה שוקיים ודלתון ברמה א (*)

 7. דף עבודה מספר 7 – תרגול נוסף של הוכחות בדלתון (*)

 8. דף עבודה מספר 8 – מקבילית ברמה בסיסית

 9. דף עבודה מספר 9 – מקבילית ברמה א (*)

 10. דף עבודה מספר 10 – טרפז ברמה בסיסית

 11. דף עבודה מספר 11 – טרפז ברמה א (*)

 12. דף עבודה מספר 12 – מלבן ברמה בסיסית

 13. דף עבודה מספר 13 – מלבן ברמה א (*)

 14. דף עבודה מספר 14 – מעוין ברמה בסיסית

 15. דף עבודה מספר 15 – מעוין ברמה א (*)

 16. דף עבודה מספר 16 – ריבוע ברמה בסיסית

 17. דף עבודה מספר 17 – ריבוע ברמה א (*)

 18. דף עבודה מספר 18 – קטע אמצעים במשולש

 19. דף עבודה מספר 19 – קטע אמצעים בטרפז